Složení Grantové komise FZS UJEP

předsedkyně: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

členové: RNDr. Karel Hrach, Ph.D., prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc., PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D.