žádost o sociální stipendium

Přílohou je formulář žádosti studenta o sociální stipendium.Musí být doložen sdělením ..... (info najdete na platby.ujep.cz)

Více o sociálním stipendiu najdete na adrese http://platby.ujep.cz/

Kamila Machaloušová, studijní oddělení