žádost o přezkum poplatku spojeného se studiem

!!!platí nově od 7. 9. 2016!!!

 

Přílohou je nově formulář "Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem".

Žádost se podává na studijní oddělení FZS včetně kopie rozhodnutí o vyměření poplatku.

!!!Žádost musí být podána nejpozději do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o poplatku spojeného se studiem.

Více o platbách najdete na adrese http://platby.ujep.cz/

Kamila Machaloušová, studijní oddělení