mimořádná žádost o ubytovací stipendium

O ubytovací stipendium si student žádá prostřednictvím aplikace STAG(přihlášení->moje studium->moje údaje)

 

Přílohou je formulář mimořádné žádosti studenta o ubytovací stipendium.

Mimořádná žádost o ubytovací stipendium se podává v případech, které vedou k získání nároku:

př. změny adresy trvalého bydliště, nástup po přerušení studia, ukončení souběžného studia, atd.

Více o ubytovacím stipendiu najdete na adrese http://platby.ujep.cz/