Číselník budov a místností UJEP

Přílohou je číselník budov a místností UJEP. Více o budovách a místnostech UJEP najdete na adrese http://stag.ujep.cz/ v levé liště  číselníky.