Informace pro uchazeče se specifickými potřebami

Informace naleznete v přiloženém souboru.