Etická komise

Etická komise Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (EK FZS) je nezávislou komisí ustanovenou fakultou zdravotnických studií UJEP, jejíž činnost slouží k posuzování kvalifikačních prací, vědeckých a výzkumných projektů, grantů akademických pracovníků a studentů. Posouzení aktivit spojených s činnostmi laboratoří fakulty.

 

Předseda:

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

 

Členové:

Mgr. Zuzana Lhotská,

Mgr. Lucie Dončevová,

Mgr. Jana Chrásková, Ph.D.

Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.