Složení Etické komise

předsedkyně: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

členové: Mgr. Jaroslava Bredlová, Mgr. Lucie Dončevová, Mgr. Jana ChráskováMgr. Ivana Lamková, Ph.D.