Zápisy ze zasedání Etické komise FZS UJEP

Zápis ze zasedání Etické komise FZS ze dne 15. 5. 2018

Zápis ze zasedání Etické komise FZS ze dne 8. 3. 2017

Zápis ze zasedání Etické komise FZS ze dne 27. 11. 2015