Složení VR FZS UJEP

interní externí
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Ing. Pavel Bernáth
PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc.
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, CSc.

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

MUDr. Josef Liehne

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

RNDr. Karel Hrach, Ph.D.
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. MUDr. Petr Veselský
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. Ing. Martin Zeman, DMS
prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.
PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.