Příkazy

Příkaz děkana 2/2017 - Organizační řád FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 4.října 2017 11:35:05 | Tisk článku

Příkaz děkana 1/2015 - Pracovní cesty zaměstnanců FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 4.listopadu 2015 13:28:48 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800