Směrnice

Směrnice děkana 12/2016 - Organizace vyučovacího procesu na FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 19.prosince 2016 12:10:31 | Tisk článku

Směrnice děkana 10/2016 - Pro odměňování prací konaných v rámci ostatních osobních nákladů, sazby za výuku a zkoušení


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 19.prosince 2016 12:04:54 | Tisk článku

Směrnice děkana 9/2016 - Hodnocení akademických pracovníků, kateder a laboratoří


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 19.prosince 2016 12:00:37 | Tisk článku

Směrnice děkana 11/2016 - Etická komise


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 14.listopadu 2016 09:39:35 | Tisk článku

Směrnice děkana 8/2016 - O ediční a publikační činnosti FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 1.listopadu 2016 06:49:29 | Tisk článku

Směrnice děkana 6/2016 - Řád celoživotního vzdělávání FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 7.září 2016 08:30:34 | Tisk článku

Směrnice děkana 5/2016 - Zásady pro zveřejňování dokumentů na úředních deskách a ve veřejné části internetových stránek FZS a zveřejňování údajů


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 2.září 2016 08:26:06 | aktualizováno: 2.září 2016 08:27:09 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800