Směrnice

Směrnice děkana 6/2017 - Uznávání zápočtů a zkoušek na Fakultě zdravotnických studií UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 12.září 2017 06:31:22 | Tisk článku

Směrnice děkana 4/2017 - Pokyny pro vedení bakalářských prací na FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 31.srpna 2017 14:15:13 | Tisk článku

Směrnice děkana 5/2017 - Pokyny pro zadávání a odevzdání bakalářských prací na FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 25.srpna 2017 11:37:05 | Tisk článku

Směrnice děkana 3/2017 - O ediční a publikační činnosti FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 16.května 2017 06:37:53 | Tisk článku

Směrnice děkana 1/2017 - Pravidla pro hodnocení akademických pracovníků FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 27.února 2017 07:08:45 | aktualizováno: 27.února 2017 07:10:19 | Tisk článku

Směrnice děkana 12/2016 - Organizace vyučovacího procesu na FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 19.prosince 2016 12:10:31 | Tisk článku

Směrnice děkana 10/2016 - Pro odměňování prací konaných v rámci ostatních osobních nákladů, sazby za výuku a zkoušení


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 19.prosince 2016 12:04:54 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800