Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Jméno, příjmení a rok narození

Věc

Originál písemnosti uložen

Datum zveřejnění

Datum sejmutí

Doláková Klára

 

přerušení studia

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

12.10.2017

22.10.2017

Kny Eliška

 

 

rozhodnutí 21

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

16.10.2017

26.10.2017

Přecechtělová Charlotte

 

 

rozhdonutí 21

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

16.10.2017

26.10.2017

Raková Monika

 

 

rozhodnutí 21

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

16.10.2017

26.10.2017

Tvrdíková Markéta

 

 

rozhodnutí o zenechání studia

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

20.12.2017

3.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kamila Machaloušová | vloženo: 3.listopadu 2016 11:35:08 | aktualizováno: 24.ledna 2018 15:20:31 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800