Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Jméno, příjmení a rok narození

Věc

Originál písemnosti uložen

Datum zveřejnění

Datum sejmutí

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Benešová, 1989

 

 

Rozhodnutí o ukončení studia

Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

3.11.2016

18.11.2016

Michaela Lacinová, 1997

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

3.11.2016

18.11.2016

Abrhámová Nikola

 

 

Rozhodnutí o ukončení studia

Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

10.11.2016

25.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kamila Machaloušová | vloženo: 3.listopadu 2016 11:35:08 | aktualizováno: 16.listopadu 2016 12:47:19 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800